Soeur Marie emlékére

2020. október 26.

93 éves korában elhunyt Marie de la Trinité Hubert orsolyita nővér, Soeur Marie, ahogy mi emlegettük, aki hosszú éveken keresztül a rend egyetlen képviselője volt Nagyváradon. A Szentháromságról Nevezett Mária Nővér 1989 után érkezett a városba, hogy felélessze, újraindítsa az orsolyita rendet. Áldásos missziós tevékenysége nyomán kis orsolyita közösséget alapított itt.  A nagyváradi rendház főnöknőjeként 2012-ig végezte nagy szeretettel, tettrekészséggel és áldozatvállalással  a missziós munkát. Sok, nagyon kedves barátot is szerzett Nagyváradon.  Az Ady Endre Líceum évnyitóinak, ballagásainak gyakori résztvevője volt. Nagy gondot fordított az iskola rendbehozatalának ügyére, hiszen szívén viselte, hogy a diákok a legjobb körülmények között tanulhassanak. Mindnyájunk számára megszívlelendő lehet az a Merici Szent Angéla-i tanítás, amit Soeur Marie is teljes szívvel-lélekkel vallott: " Igyekezzetek szeretettel, gyöngéd és szelíd kézzel vonzani a gyermekeket (...)Többet fogtok elérni a szeret tanúságtételével és szívélyességével, mint szigorúsággal (...) Emléke legyen áldott!© 2016 Ady Endre Líceum Nagyvárad