Az aradi vértanúk nemzeti gyásznapja: október 6.

2021. október 06.

"Világosnál, Világosnál

Huszárok könnyeznek,

Sirva sirnak veszedelmén

A magyar nemzetnek."

(Gyulai Pál: Világosnál)

 

Az aradi vértanúkat a szabadságharc bukása után, 1849. október 6-án végezték ki, a Bécsi forradalom és Theodor Baillet von Latour császári hadügyminiszter meggyilkolásának első évfordulóján. Azóta a forradalom és szabadságharc vérbefojtásának gyásznapjaként emlékezünk október 6-ára. Bár az Aradon kivégzett honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az ezen a napon kivégzett tizenhárom tisztet tartja számon. Az aradi vértanúk a szabadságharc kezdetén aktív vagy kilépett császári tisztek voltak, a szabadságharc végén a honvéd hadseregben közülük egy altábornagyi, tizenegy vezérőrnagyi és egy ezredesi rangot viselt. Az 1848–49-es szabadságharcban játszott szerepük miatti megtorlással az osztrákok példát akartak statuálni.

 

Az ítéletek kimondása, a kivégzések mikéntje és sorrendje megfontolt elgondolások alapján történt. A legtöbb bosszúságot Damjanich okozta a császáriaknak, ezért őt illette volna az utolsó hely, de Haynau személyes bosszúja ezt is felülírta: Gróf Vécsey Károlyt végezték ki utoljára.

Az aradi vértanúk mellett, ugyanezen a napon végeztek ki gróf Batthyány Lajost, az első független felelős magyar kormány miniszterelnökét, Pesten az egykori Neugebäude épületének udvarán, a mai Szabadság téren.

A történelem soha nem felejti emléküket.

A járványügyi helyzetre való tekintettel a megemlékezésekre a szigorú előírások betartása mellett kerülhet sor. A méltóságteljes és rövid megemlékezésen iskolánk tanulóit a IX. A, D, E, F osztályok képviselték. Diákjaink Puskás Ágnes, Vári-Nagy Enikő, Apáti TÍmea  és Ardelean Klementina tanárok kíséretében virágkoszorút helyeztek el Nagysándor József  nagyváradi születésű honvéd vezérőrnagy, aradi vértanú szülőházán lévő emléktábla előtt.

Ady Endre: Október 6.

 

Őszi napnak mosolygása,

Őszi rózsa hervadása,

Őszi szélnek bús keserve

Egy-egy könny a szentelt helyre,

Hol megváltott - hősi áron -

Becsületet, dicsőséget

Az aradi tizenhárom.

 

Az aradi Golgotára

Ráragyog a nap sugára,

Oda hull az őszi rózsa,

Hulló levél búcsucsókja;

Bánat sír a száraz ágon,

Ott alussza csendes álmát

Az aradi tizenhárom.

 

Őszi napnak csendes fénye,

Tűzz reá a fényes égre,

Bús szivünknek enyhe fényed

Adjon nyugvást, békességet;

Sugáridon szellem járjon

S keressen fel küzdelminkben

Az aradi tizenhárom.
© 2016 Ady Endre Líceum Nagyvárad