Ünnepi tanévnyitó 2022–2023

2022. szeptember 06.

Új tanév kezdődött a 250 éves Ady-líceumban. Bár az évnyitó ünnepség a hagyományos módon zajlott, a tanév mégis kicsit más lesz, mint az eddigiek, hiszen örvendetes változások indultak el a nyár folyamán: megkezdődött az épület teljes felújítása, illetve  elkezdte működését az első tanító-óvodapedagógus szak az iskolában. Változás történt az intézmény vezetőségében is, hiszen ebben a tanévben a korábban nyugdíjba vonuló Ciubotariu Éva, majd a leköszönő Antonie Csilla igazgatóhelyettesek helyét Buna Boglárka zenetanárnő veszi át. 

Vad Márta igazgató asszony köszöntötte a diáksereget, ismertetve ezúttal a tanév szerkezetében beálló változásokat is, hozzátéve: ahhoz, hogy 2 év múlva szépen felújított iskolaépületben tanulhassunk, szükség van arra, hogy az idén kicsit "összébb húzzuk magunkat", azaz alkalmazkodni tudjunk a változásokhoz.

Böcskey László római katolikus megyéspüspök és Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke is megtisztelték jelenlétükkel az iskolánkat, azt kívánva, hogy a szellemi-lelki világosság, illetve a káosz felett uralkodni tudó béke és harmónia legyen az, mely betölti a diákok és pedagógusok mindennapjait.

Szabó Ödön parlamenti képviselő arra biztatta az adysokat, hogy szülőföldjükön keressék a boldogulást, külföld helyett itt folytassák majd tanulmányaikat, és ennek ösztönzésére biztatta a pedagógusokat is.

Az ünnepi beszédek után az ötödikes és a kilencedikes diákok köszöntése következett: a nyolcadikos Baricz Maya és a tizenkettedikes Bodnár Mónika diáktársaik nevében fogadták bátorító szóval az új adysokat. Majd az iskolanyakkendők átadására került sor: először az ötödikes osztályfőnökök, Erdei István és Nonn Andrea tanárok adták át diákjaiknak a nyakkendőket, név szerint szólítva a legkisebbeket, majd a kilencedikes osztályfőnökök -Sarkadi Viktória, Antonie Csilla, Kányádi Zoltán, Bogdán Károly, Aszalós Ágnes, Tódor Éva tanárok - vették át igazgató asszonytól osztályaik nyakkendőit.

Az ünnepség záró mozzanataként Szellő Nikoletta verssel köszöntötte az ünnepi rendezvény résztvevőit: Nemes Nagy Ágnes Tanulni kell című versét mondta el mély átéléssel. 

A Szózat felcsendülése zárta az új tanév megnyitóját, hogy aztán a következő naptól a tudásszerzésé, az újabb tapasztalatok és élmények megszerzéséé legyen a főszerep. 

Kirkósa Enikő
© 2016 Ady Endre Líceum Nagyvárad