Cambridge próbavizsga az Adyban

2017. május 12.

Amióta 3 évvel ezelőtt az Ady Endre Elméleti Líceum Cambridge próbavizsga-központ lett, azóta minden évben egyszer az angol nyelv iránt komolyan érdeklődő diákjainknak alkalmuk van felmérni tudásukat európai szinten is.

A próbatétel előtt két-három hónappal kell feliratkozni, és ennek megfelelően rendelik meg a tételeket Cambridge-ből. Kitöltésük után a feladatlapokat visszaküldik a nyelviskolába, ahol az ottani tanárok javítják ki, és értékelik őket, majd emailben elküldik az eredményeket az itteni szervezőnek.

Ez nem csak azért pontosabb megmérettetés, mert az értékelés a diák jelenléte nélkül történik, hanem azért is, mert a cambridge-i tanárok jobban össze tudják hasonlítani tanulóink teljesitményét a világ többi részéről származó diákokéval.

A próbavizsga legnagyobb nehézségét a hosszas igénybevétel jelenti: a bemelegitőnek szánt, 20 percig tartó anchor-teszt után 4, egyenként 45-45 perces hosszúságú próba következik, köztük 5-5 perces szünetekkel, melyek alatt a felvigyázó tanár összeszedi a már kitöltött feladatlapokat, és kiosztja az újakat.

Hogy volt az idén?

Márciusban szerettük volna lebonylítani a próbavizsgát, de csak nyelvhelyességi tesztet küldtek, és azt is csak FCE és FCEfS szintekre. Így a szervező tanár úgy döntött, hogy májusra újabb feladatsort kér. Jó döntésnek bizonyult, mert minden lekért tételtípust el is küldtek a kért számban. Eszerint május 12-én, pénteken volt a hallott szöveg értékelése, nyelvhelyesség (a márciusiból kimaradtak), olvasott szöveg értékelése és íráskészség is, a 13:50-kor elkezdődött próbavizsgáról az utolsó diákok 18:10-kor mentek el. Bár a felügyelő tanárok számára sem volt könnyű feladat, jóleső érzés volt látni, hogy iskolánk tanulói közül nem kevesebb, mint 99-en vállalták fel ezt a megmérettetést egy szemeszteri dolgozatokkal, rögtönzésekkel, és feleletekkel teli, fárasztó hét után. Gratulálunk nekik, és szívből köszönjük mindazoknak az önzetlen segítségét, akik hozzájárultak ennek a hosszú és fárasztó, de sikeres napnak a lebonyolításához: a lelkes felvigyázó tanároknak, a felszerelést kölcsönző kollégáknak, a mindig segítőkész könyvtárosnak, aki nagyszerűen teljesített felvigyázóként is, és a padokat cipelő takarítóknak is.

                                                                                                        Pallai Márta

                                                                                             I Ady, mert tanulni jó…

 
© 2016 Ady Endre Líceum Nagyvárad