Calendarul concursului de post bucătar

2018. szeptember 28.

CALENDAR DE DESFĂȘURARE

A CONCURSULUI PE POST VACANT PERSONAL NEDIDACTIC

 

Postul: Bucătar                                        

Nivel studii: medii                                    

Durata contract: nedeterminată

 

Locul muncii: LICEUL TEORETIC “ADY ENDRE” ORADEA

 

Publicat în: Monitorul Oficial / Posturi.gov.ro / Bihari Napló, la data de 28.09.2016

 

Termen/ Interval

Activități

28.09.2018

Publicarea anunțului în Monitorul Oficial

28.09.2018- 12.10.2018  ora 13:00

Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților la secretariatul școlii

16. 10.2018 

Selecția dosarelor de către membrii comisiei de concurs

16. 10.2018  - ora 16:00

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor

17. 10.2018  - ora 16:00

Depunerea contestațiilor

18. 10.2018  - ora 16:00

Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor

22. 10.2018  - ora 10:00

Susținerea probei practice

23. 10.2018  - ora 9:00

Afișarea rezultatelor probei practice

24. 10.2018  - ora 9:00

Depunerea contestațiilor

24. 10.2018  - ora 12:00

Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor

24. 10.2018  – ora 13:00

Susținerea interviului

24. 10.2018  – ora 16:00

Afișarea rezultatelor

25. 10.2018  -  ora 16:00

Depunerea contestațiilor

26. 10.2018  – ora 12:00

Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor

26. 10.2018  – ora 14:00

Afișarea rezultatelor finale

1.11.2018

Prezentarea la post

 
© 2016 Ady Endre Líceum Nagyvárad