Nyári iskola licisták számára az Ady-líceumban

2017. július 03.

Július 3–7. között az Ady Endre Elméleti Líceum termeiben zajlottak immár harmadik éve a 10–11. osztályosok számára szervezett Nyári iskola kurzusai. A Durne Estera és Tódor Éva tanárnők által szervezett projekt tevékenységeinek elsődleges célja a román–angol–magyar nyelvi tudás gyarapítása, gyakoroltatása, az idegen nyelvi és anyanyelvi kompetenciák fejlesztése volt.

A résztvevő diákok rendkívül sokszínű tevékenységeken vehettek részt: változatos témák megvitatása, irodalmi és művészeti vetélkedők, szövegalkotási műhelyek, nevelő jellegű filmek megtekintése és megvitatása, szórakoztató és szerepjátékok, az együttműködést fejlesztő gyakorlatok, túrázás. A képzés során a diákok egyénileg és csapatmunkában gyakorolhatták a nyelveket.

A projekt lényege az egyéni és csoportos szocializáció fejlesztése. A gyerekek gyakorolhatták a hatékony kommunikáció stratégiáit, az önszervezés, szabálykövetés, véleményalkotás technikáit, együtt tapasztalhatták meg a felfedezés és tudásszerzés örömét, ezáltal erősödött önbizalmuk és érzelmi intelligenciájuk. A csoportos tevékenységek során barátságok szövődnek, a gyerekek felülírhatják előítéleteket, és megtanulnak alkalmazkodni új kihívást jelentő helyzetekhez.

A nyári iskola tevékenységei Vad Márta igazgató asszony teljes körű támogatásával valósultak meg.
© 2016 Ady Endre Líceum Nagyvárad