Nyári iskola licisták számára az Ady-líceumban

2017. július 03.

Július 3–7. között az Ady Endre Elméleti Líceum termeiben zajlottak immár harmadik éve a 10–11. osztályosok számára szervezett Nyári iskola kurzusai. A Durne Estera és Tódor Éva tanárnők által szervezett projekt tevékenységeinek elsődleges célja a román–angol–magyar nyelvi tudás gyarapítása, gyakoroltatása, az idegen nyelvi és anyanyelvi kompetenciák fejlesztése volt.

A résztvevő diákok rendkívül sokszínű tevékenységeken vehettek részt: változatos témák megvitatása, irodalmi és művészeti vetélkedők, szövegalkotási műhelyek, nevelő jellegű filmek megtekintése és megvitatása, szórakoztató és szerepjátékok, az együttműködést fejlesztő gyakorlatok, túrázás. A képzés során a diákok egyénileg és csapatmunkában gyakorolhatták a nyelveket.

A projekt lényege az egyéni és csoportos szocializáció fejlesztése. A gyerekek gyakorolhatták a hatékony kommunikáció stratégiáit, az önszervezés, szabálykövetés, véleményalkotás technikáit, együtt tapasztalhatták meg a felfedezés és tudásszerzés örömét, ezáltal erősödött önbizalmuk és érzelmi intelligenciájuk. A csoportos tevékenységek során barátságok szövődnek, a gyerekek felülírhatják előítéleteket, és megtanulnak alkalmazkodni új kihívást jelentő helyzetekhez.

A nyári iskola tevékenységei Vad Márta igazgató asszony teljes körű támogatásával valósultak meg.
"Vannak olyasok, akik leírják, amit akarnak mondani, de a’ csak száraz, sótlan és ízetlen; némelyek pediglen legkisebb dolgot is úgy fel tudják ékesíteni, olyan ízt adnak annak, hogy tetszik."


Az el nem dalolt csodaszép daloknak,
A sohsem csókolt csókos asszonyoknak,
A csak álomban élő büszke tettnek,
A szép Holnapnak, meg nem érkezettnek
Vagyok királya, vagyok büszke hőse.

(Midász király sarja)

ADY 100

A nap verse: Az Értől az Oceánig,

előadja Demeter Réka X. D

 


Egy polc, egy könyv

A könyvtáros ajánlata

"...mindannyian átváltozunk szürke, hétköznapi nyárspolgárokká.

De átváltozunk-e?"

Ady Endre

Órarend


Szárnypróbálgatások

 

 

 

© 2016 Ady Endre Líceum Nagyvárad