Megemlékezés Ady Endre halálának évfordulóján

2018. január 26.

Halálának kilencvenkilencedik évfordulójára emlékezve rendhagyó módon idéztük meg a költőt, Ady Endrét 2018. január 26-án. Iskolánk névadóját ünnepelve életének jelentős eseményeiről, a Nagyváradon eltöltött éveiről beszélgettünk a X.F tagjaival, majd sor került a költő ifjúságot megszólító verseinek, a lázongó, újat akaró fiatalokról szóló költeményeknek a felolvasására. Az egymás után elhangzó versek meghallgatása után közösen kerestük a választ az oly sokszor feltett kérdésre: Valóban él-e az ifjú szívekben Ady?

A IX.C és a XI.B osztályok diákjaival ellátogattunk az Ady Endre Emlékmúzeumba, ahol még alkalmunk volt megnézni az Írj úgy, mint Ady című kiállítást. Imre Zoltán, Ady életének és munkásságának szakértője érdekes részleteket osztott meg a diákokkal a korabeli Várad kulturális jelentőségéről. Nagy élmény volt leülni Ady íróasztala mellé a gyerekek, tanárok számára.

 Ady Endrére emlékező napunk utolsó mozzanata a költő szobrának megkoszorúzása volt a X.A, XI.B és XI.D osztályos tanulók részvételével.

            Látva a diákok átszellemült arcát a hallottak és tapasztaltak alapján megfogalmazódott bennünk a válasz a fenti kérdésre: igen, élhet még az ifjú szívekben Ady szellemisége!

 
"Vannak olyasok, akik leírják, amit akarnak mondani, de a’ csak száraz, sótlan és ízetlen; némelyek pediglen legkisebb dolgot is úgy fel tudják ékesíteni, olyan ízt adnak annak, hogy tetszik."


Az el nem dalolt csodaszép daloknak,
A sohsem csókolt csókos asszonyoknak,
A csak álomban élő büszke tettnek,
A szép Holnapnak, meg nem érkezettnek
Vagyok királya, vagyok büszke hőse.

(Midász király sarja)

ADY 100

A nap verse: Az Értől az Oceánig,

előadja Demeter Réka X. D

 


Egy polc, egy könyv

A könyvtáros ajánlata

"...mindannyian átváltozunk szürke, hétköznapi nyárspolgárokká.

De átváltozunk-e?"

Ady Endre

Órarend


Szárnypróbálgatások

 

 

 

© 2016 Ady Endre Líceum Nagyvárad