Kiállítás és műhelymunka a magyar költészet napján

2018. április 12.

A Partiumi Keresztény Egyetem oktatói voltak vendégeink a magyar költészet napján. Dr. Balogh Andrea, dr. János Szabolcs és dr. Verók Attila látogattak el hozzánk, hogy egy rendhagyó irodalomóra keretén belül elbeszélgessenek a diákokkal az április 11-éhez köthető jeles évfordulókról, a 2017-es és 2018-as emlékévről, valamint műhelymunka során hozzák közelebb a diákokhoz a verseket.

A 9.C, a 10.E és a 11.A osztály tekinthette meg a Romániában elsőként nálunk bemutatott Szabó Magda-kiállítást, hiszen a tavalyi év Szabó Magda-emlékév volt, s a neves írónő maga is költőként kezdte írói pályafutását. Az emlékév kapcsán kerültek szóba azok az évfordulók, melyek április 11-éhez köthetők: József Attila (1905) mellett ezen a napon született Márai Sándor író is (1900), ezen a napon halt meg Kőrösi Csoma Sándor orientalista (1842), de április 11. volt a muhi csata első napja is (1241), illetve ezen a napon szerezte meg Hajós Alfréd az első magyar olimpiai aranyérmet (1896).

A kiállításon bele lehetett lapozni a kiállított regényekbe, meg lehetett tekinteni az írónő korából származó írógépet, illetve az írónő maga is megszólalt egy videofelvételen azon az interaktív plakáton, mely a legnépszerűbb regényéből ihletődött szobrot, Abigélt mintázta.

A foglalkozás második részében a csoportokba szerveződött diákok Varró Dániel verseivel játszottak: a kapott versszövegeket kiegészítették, központozási jelekkel látták el, átírták a szleng kifejezési eszközeivel, majd különböző hangnemekben elő is adták őket. A legsikeresebb és egyben a legszórakoztatóbb előadás a prédikáció hangnem-és intonációbeli sajátosságait felhasználva született meg.

Köszönjük az egyetem oktatóinak az érdekes előadást és a jó játékot!

 
"Vannak olyasok, akik leírják, amit akarnak mondani, de a’ csak száraz, sótlan és ízetlen; némelyek pediglen legkisebb dolgot is úgy fel tudják ékesíteni, olyan ízt adnak annak, hogy tetszik."


Az el nem dalolt csodaszép daloknak,
A sohsem csókolt csókos asszonyoknak,
A csak álomban élő büszke tettnek,
A szép Holnapnak, meg nem érkezettnek
Vagyok királya, vagyok büszke hőse.

(Midász király sarja)

ADY 100

A nap verse: Az Értől az Oceánig,

előadja Demeter Réka X. D

 


Egy polc, egy könyv

A könyvtáros ajánlata

"...mindannyian átváltozunk szürke, hétköznapi nyárspolgárokká.

De átváltozunk-e?"

Ady Endre

Órarend


Szárnypróbálgatások

 

 

 

© 2016 Ady Endre Líceum Nagyvárad