A "másként-hét" második napja a 10.D-ben

2018. október 30.

Irodalmi-történelmi-művészeti kalandozás volt a 10.D -seknek a 9.E-vel közös osztálykirándulása. A Kaplony - Nagykároly - Érmindszent útvonalat jártuk be: meglátogattuk a kaplonyi kriptát és a nagykárolyi kastélyt, megnéztük Ady Endre szülőházát, és megkoszorúztuk iskolánk névadójának érmindszenti szobrát.

A kirándulás első állomása a kaplonyi Károlyi-kripta megtekintése volt. A vidék urai, a Károlyi-grófok temetkeztek ide. Különleges élmény volt a győnyőrűen megmunkált barokk hármaskoporsók látványa, illetve a kis neoromán ferences templom és kolostor szerzetesi cellájának és könyvtárának megtekintése, melyben a legrégebbi könyv a 16. századból való. Eligazítónk maga is ferences szerzetes volt , aki a szerzetesek életéről, a szerzetesi fogadalomról is beszélt a diákságnak. Nagykárolyban a Károlyi-kastély a maga romantikus-eklektikus szépségével varázsolt el, belső terének berendezése pedig a főúri családok életébe nyújtott bepillantást. Neoreneszánsz karosszékek, asztalok,neobarokk tálalók, kanapék és fotelek sorakoztak a termekben. A panoptikumban -többek között- a nagykárolyi születésű Biblia-fordítónak, Károlyi Gáspárnak és az írónő Kafka Margitnak, az itt tanulmányokat folytató Ady Endrének, a magyar reformkor két fontos szereplőjének, gróf Károlyi Györgynek és gróf Széchenyi Istvánnak a viaszfiguráját is láthattuk, és itt voltak a szatmári békekötés fő alakjainak a figurái is. Nagykároly után Érmindszent következett, Ady Endre szülőháza, illetve a későbbiekben épített tágasabb lakóháza. Láttuk azokat a berendezési tárgyakat, melyeket a család is használhatott, az édesanya receptjeit, a gyászhirdetést, a halotti maszkot. Ünnepi pillanat volt Ady Endre szobrának a szülőház udvarán való megkoszorúzása, melyet néhány Ady-vers megszólaltatása előzött meg.
© 2016 Ady Endre Líceum Nagyvárad