"Ami létezik, igenből és nemből áll össze."

2017. február 20.

az írásnak végső fokon a kifejezés a célja. Aztán, hogy abból megnevettetés vagy megríkatás sikeredik, az nem fontos. Fontos, hogy igaz-e. (9.o.)
 
A történelem eddigi tapasztalata ugyanis azt mutatta, hogy amikor megérintett bennünket a román stílus, akkor már másfelé a gótika volt a divat, és amikor a gótikát hozzánk plántálták, akkor Európában (európapában) a reneszánsz lett a szellem formanyelve. Mert ha a XX. század  az összeomlott és csődbe jutott értékek temetője, mi a divatok temetője vagyunk. (170.o.)
 

Mert minden, ami létezik, igenből és nemből áll össze, így lesz a lényegből állítások és tagadások szövevénye, mellyel a piaci zsibongás épp úgy leírható, mint Dante elvont és egyedülálló látomása. (231.o.)

Bajor Andor: Betűvetők becsülete – cikkek, esszék, tanulmányok, Bukarest, Gloria-Kriterion Könyvkiadó, 1996

 © 2016 Ady Endre Líceum Nagyvárad