Mindörökké adysok: Bors Violetta - nyugalmazott tanár

2022. március 07.

 

1972 és 1975 között diákként, 1982 és 2018 között matematikatanárként napjaim egyharmadát az Ady- líceumban töltöttem. Most, nyugdíjasként, sok-sok kellemes és szép emlékkel gazdagodva tekinthetek vissza ezekre az évekre.

A jelenlegi Ady Endre Elméleti Líceum régen is, most is Bihar megye legjobb, legszínvonalasabb tanintézményei közé tartozott, köszönhetően diákjainak és tanári közösségének. Jó érzés, hogy közéjük tartozhattam. 1990 előtt az órák közötti szüneteken kívül nem sok alkalom adódott, hogy a kollégákkal együtt tölthessük az időt, lazíthassunk. A „GONG”-ban jókat kávéztunk, az első évharmad végén karácsony előtt István és Éva napot ünnepeltünk.

A rendszerváltás a mi életünkben is nagy fordulatot hozott. Felidéznék néhány emléket a teljesség igénye nélkül.

Évente gólyabált szerveztünk a pályakezdő kollégáknak, a ’90-es években megünnepeltük az iskola névadó ünnepségét, melyre a már nyugdíjas kollégákat is meghívtuk. 1993-ban tanintézményünk fennállásának 220-ik évfordulóját méltóképpen, kétnapos rendezvénysorozattal és az úgynevezett Öregdiák-találkozóval ünnepeltük. Ez alkalomból jelent meg az első jubileumi emlékkönyvünk, melyet azóta is ötévente, tartalmát aktualizálva ad ki az iskolánk és az Alma Mater Alapítvány.

Az Alma Mater Aalpítvány az iskola 31 tanára kezdeményezésére jött létre, alapítótag vagyok én is. Célunk a diákok tanulmányainak, versenyeken való kiváló teljesítményeinek segítése és szabadidős programok szervezése. Az aranyosi menedékház, amely az alapítvány fenntartása alatt működik, remek helyet biztosít tanulmányi táborok, hétvégi kirándulások, sítáborok szervezésére és lebonyolítására.

A matamatika katedra, a matektanárok közössége összetartó társaság volt, ma is az. Számtalan alkalommal úgynevezett „matek-napokat” szerveztünk, általában május hónap valamelyik hétvégéjén. Családi összejövetelek voltak Pestesen, flekken-sütéssel, bográcsozással és nagy-nagy beszélgetésekkel.

Szakmai sikereink is voltak szép számmal a matematikában. Tehetséges diákjaink voltak, vannak és lesznek. Biztattuk, támogattuk és felkészítettük őket a kihívásokra. Tudományos dolgozatok megírását irányítottuk, amelyekkel részt vettek a Magyar Tudományok Napján, valamint a szegedi Tudományegyetem által meghirdetett versenyeken. Felkészítettük diákjainkat a hazai és nemzetközi matematikai versenyekre, a közös munka eredménye: kiváló helyezések és dicséretek. A hazai tanügyminisztérium is több alkalommal elismerte eredményeinket: diákoknak, felkészítő tanáraiknak és a líceumnak is Kiválósági Oklevelet (Diplomă de Excelenţă) adományozott.

Magánemberként annak örülök, hogy a családunkból három generáció is az Adyban érettségizett, remélem, a negyedik generáció és büszkélkedhet majd ugyanezzel.

Bors Violetta
Iskola másként


Órarend 


Ady 250


 

Egy polc, egy könyv

A könyvtáros ajánlata

"...nem is lehetünk más célra ebben az életben, mint hogy megismerjünk mindent, amennyire lehetséges: a tarka és zegzugos világot, a megbocsátandó embereket, az egymásra morgó népeket; s amikor mindent megismertünk, amennyire lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol otthon lehetünk." Tamási Áron  

© 2016 Ady Endre Líceum Nagyvárad