Minörökké adysok: Zelina Márton - nyugalmazott tanár

2022. május 11.

 

2022-ben az Ady Endre Líceum fennállásának 250. évfordulója van. Nekem az iskolával való kapcsolatom 1955-ben kezdődött, amikor Nagyváradon megszüntették a szakközépiskolákat, így a Fémipari Műszaki Középiskolából ide kerültem sok más középiskolából érkezett tanulóval együtt. Nagyon sok különbözeti vizsga után az esti tagozaton találtuk magunkat. Kovács Győző volt az igazgató, Fóris Béla román-, Váczi Ilona magyar-, Jánosi Zoltán matematika-, Tarkó István kémia-, Fodor Ferenc történelem-, Gulimas Ludmilla orosz-, Zudor Antal a fizikatanár. Itt érettségiztünk 1956-ban. Velünk együtt érettségizett Kovács Apollónia, a híres népdalénekes (ő nem járt velünk, mert magántanuló volt) és Schneider Antal is, aki később az iskola kiváló tanára lett.

Én 1963-ban végeztem a kolozsvári Bolyai egyetemen matematika-fizika szakon, az egyetem elvégzése után az akkori 3-as számú nagyváradi középiskolába kerültem minisztériumi kinevezéssel. Az idők folyamán az iskola neve többször is változott, „Alexandru Moghioros”, 5-ös számú középiskola, majd végül 1990-től Ady Endre Líceum. Tódor Béla volt 1963-ban az igazgató, őt követték: Lénárt Matild, Kovács Lajos, Papp László, Kapalai József, Jankó-Szép Sándor, Tóth Márta és Vad Márta.

Amikor az iskolába kerültem, nagyon boldog voltam és szerencsésnek éreztem magam, igyekeztem mindig jól dolgozni.  Eleinte fizikát is tanítottam, de aztán csak matematikát, nyugodtan, szerényen, csendben, mert „Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes”. Úgy éreztem, hogy a tapasztaltabb tanárok szeretettel és jóindulattal fogadtak és hasznos tanácsokkal láttak el. Hálás köszönet ezért Péter Sándor, Márton Péter, Kővári Emil tanár uraknak és még sokaknak.

Az iskola fennállásának 250. évfordulója remek alkalom arra is, hogy emlékezzünk azokra a csodálatos tanárokra, akikkel nekem is volt szerencsém együtt dolgozni. Csak emlékezetből sorolom a különböző katedrákat, elnézést kérek, ha bárki kimaradna, biztos vagyok benne, hogy szeretettel kiegészítik a régi kollégák vagy tanítványok.

A szívemhez közel álló matematikával kezdem: Jánosi Zoltán, Tempfli Ferenc, Beniczki Valéria, Káli Edit, Futó Aladár (esti), Tárnoky György, Gócz József, Szaday Zoltán, István Tibor, Nagy Zoltán, Teoreanu Éva, Kiss Ibolya, Nagy Zoltán, Bors Violetta, Kányádi Zoltán, Bődi János, Vad Márta, Molnár István, Báthori Éva

Fizika: Pikó János, Pikó Ágota, László Mária, dr. Bartos-Elekes István, Jankó Szép Sándor, Valeanu Mária.

Magyar nyelv és irodalom: Gyulafalvy Mária, Rauscher Edit, Fernbach Margit, Kocsis Mária, Péter Mária, Tuduka Oszkár, Rolin Magdolna, Demkó László, dr. Oláh Fernc, Bodóczy Erzsébet, Nagy Anna Éva, Páll Jenő, Kiss István György, András Emese, Lőrincz Éva, Tóth Márta, Kovács Erzsébet.

Román nyelv és irodalom: Cecilia Moldovan, Iffiú Mária, Crican Elena, Munteanu Angela, Kovács Lajos, Balogh László, Trâmbițaș Rodica, Safirescu Valeria, Balla Béla, Popa Ana, Chifor Florica, Mezea Olga.

Idegen nyelvek: Grünberger Sárika, Román Livia, Bozsódi Margit, Nuțescu Octavia, Burik István, Makai Judit, Pop Matild, Vonház Antal, Finta Dorina, Elek Vera, Chifiriuc Apollónia, Geréb Márta, Hauler Ildikó, Jankó-Szép Ilona, Pál Irén, Bentea Adela, Lovas Éva.

Történelem: Fodor Ferenc, Antal Béla, Péter Sándor, Rövid Sándor, Revilák Mária, Kapalai József, Cziffra Piroska, Miklós Mihály, Józan Erzsébet, Fleisz Judit, Barát Enikő.

Kémia: Számtartó Kornélia, Barabás Márta, Bánya Ágnes, Papp László, Ciubotariu Éva, Kallas István, Müller Magda, Cseresnyés Éva, Nagy Gyöngyi, Takács Tünde. Diákunk volt a kémikus Nagy Zoltán, aki tudományos tevékenysége folytán ingázik Anglia és az Egyesült Államok között.

Földrajz: Márton Péter Jenő, Lelescu (Magyari) Rozália, Stark Erzsébet, Závodszky Tamás, Csáki Ferenc, Ambrus Attila.

Biológia: Vörösváry Béla, Vonház Rozália, Jakabffy Emma, Ocskay Mária, Szinte Ferenc, Faragó Melinda.

Társadalomtudományok: Kővári Emil, Schneider Antal, Kreiner Márta, Moldovan Gheorghe, Bokor András, Horváth Gizella, Csáki Ibolya.

Testnevelés: Harmati Judit, Zilahi Margit (balkánbajnok), Tavaszi Bálint, Schmidt Roland (kosárlabda-bíró), Bán Imre (tornaedző), Antal Károly, Puia Ilie, Rollinger László, Schmidt Roland. Az iskola tanulói közül több híres sportoló volt, pl: Kun Attila, Szatmári Sándor, Bucskó Árpád, akik tagjai voltak a román labdarugó ifi, majd nagy válogatottnak, Szakadát László úszó, aki az európai úszószövetség vezetőségének oszlopos tagja volt éveken át.

Rajz és zene: Ferenczy Béla, Lőkösházy Éva, Bordás Tünde, Hausmann Alice, Buna Boglárka.

Műhelyoktatók: Széles Kálmán, Fehér Sándor, Kiss Endre, Kiss Tibor, Földesi Pál, Tolvaj László, Antal István, Boros Károly, Turóczi Ferenc, Sólyom Imre, Ciubotariu Adrian.

Az iskola történetében fontos volt azok munkája, akik a titkárságon, könyvelőségen és a karbantartásban dolgoztak: Moisa Magda, Bakró Erzsébet, Hunyadi Ignác, könyvtárosok: Bereczki Lujza, Pataki Magda, Tavaszi Hajnal, Makai-Bölöni Judit, a szertárosok: Hunyadi László, Lakatos Katalin, Varsóczky Ildikó.

Az itt töltött negyven év alatt nagyon sok minden történt, de számomra nagyon jó érzés rájuk gondolni, róluk beszélni, sokan közülük már elhunytak, de én nagyon sokat tanultam tőlük.

Annak idején nagyon örültem mindenki sikeres felvételijének és a matematikai versenyeken elért eredményeknek, de ma is örömmel tölt el minden jó hír, ami az iskolával kapcsolatos. Büszke vagyok arra, hogy folyamatosan ebben az iskolában tevékenykedtem. Most már csak az érettségi találkozók adnak alkalmat a közös ünneplésre. Minden találkozó nagyon szép volt, ott vannak a szívemben a volt tanítványaim, azt tudom tanácsolni, hogy amíg lehetőségük van, jöjjenek el ezekre az osztálytalálkozókra, hisz ez az egymás iránti tisztelet és szeretet jele. Én sajnos mostmár nehezebben mozgok, de igyekszem elmenni, hogy együtt ünnepelhessünk. A 250. találkozóra mindenképpen elmegyek május 15-én, mert ez egy csodálatos és kerek évforduló. A 200-adik megünneplése nem volt ilyen emlékezetes, Kovács Lajos, akkori igazgató a központi fűtés bevezetését szorgalmazta a hatóságoknál ebből az alkalomból.

Tiszta szívemből kívánom, hogy őrizzék meg ennek a ragyogó iskolának a szellemét, értékét még nagyon sokáig!

Zelina Márton - nyugalmazott matematika tanár

 
Iskola másként


Órarend 


Ady 250


 

Egy polc, egy könyv

A könyvtáros ajánlata

"...nem is lehetünk más célra ebben az életben, mint hogy megismerjünk mindent, amennyire lehetséges: a tarka és zegzugos világot, a megbocsátandó embereket, az egymásra morgó népeket; s amikor mindent megismertünk, amennyire lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol otthon lehetünk." Tamási Áron  

© 2016 Ady Endre Líceum Nagyvárad