12.D - Maturandusz avató - 2020
12.E - Maturandusz avató - 2020
12.F - Maturandusz avató - 2020
Erasmus+
12.A - Maturandusz avató - 2020
12.C - Maturandusz avató - 2020
ADYSOK GÓLYATÁBORA
Boldog Iskola
SZÉP EREDMÉNYEK A BUKARESTI ROBOTVERSENYEN
12.E - Maturandusz avató - 2019
12.B - Maturandusz avató - 2019
12.F - Maturandusz avató - 2019
12.D - Maturandusz avató - 2019
12.A - Maturandusz avató - 2019
Nemzetközi olimpikonok díjazása Bukarestben
Gólyahét
Fékezzük meg a fogyasztási őrületet!
Gólyatábor
12.F - Maturandusz avató - 2018
12.D - Maturandusz avató - 2018
12.E - Maturandusz avató - 2018
12.A - Maturandusz avató -2018
Nemzetközi versenyeket nyert diákjaink díjazása Bukarestben
Betlehem
Tökfejek
Látogatás Legoland-ben
Emlékezetes svájci tanulmányi kirándulás
7próbás adysok Szent László városában – játékos tudáspróba kicsiknek és nagyoknak
12.C - Maturandusz avató - 2017
Tulipánok az iskolaudvaron
12.E - Maturandusz avató - 2017
INDIA, 2016, WRO - Világ Robot Olimpia
A tanári kar
12.A - Maturandusz avató - 2017
Főbejárat
12.B - Maturandusz avató - 2017
12.D - Maturandusz avató - 2017
12.F - Maturandusz avató - 2017

Kezdőoldal


2020. október 28.

Osztálytársuktól búcsúznak a 12.F-esek

Drága Matyi!

Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer lesz egy ilyen nap.

Semmi sem a régi már. Nehéz szavakba önteni érzéseinket, gondolatainkat. Itt állunk összeszorult torokkal, mélán bámulva magunk elé, és nem értjük, mi történt, csak keressük a miértekre a válaszokat.2020. október 26.

Soeur Marie emlékére

Soeur Marie emlékére 93 éves korában elhunyt Marie de la Trinité Hubert orsolyita nővér, Soeur Marie, ahogy mi emlegettük, aki hosszú éveken keresztül a rend egyetlen képviselője volt Nagyváradon. A Szentháromságról Nevezett Mária Nővér 1989 után érkezett a városba, hogy felélessze, újraindítsa az orsolyita rendet. Áldásos missziós tevékenysége nyomán kis orsolyita közösséget alapított itt.  A nagyváradi rendház főnöknőjeként 2012-ig végezte nagy szeretettel, tettrekészséggel és áldozatvállalással  a missziós munkát. Sok, nagyon kedves barátot is szerzett Nagyváradon.  Az Ady Endre Líceum évnyitóinak, ballagásainak gyakori résztvevője volt. Nagy gondot fordított az iskola rendbehozatalának ügyére, hiszen szívén viselte, hogy a diákok a legjobb körülmények között tanulhassanak. Mindnyájunk számára megszívlelendő lehet az a Merici Szent Angéla-i tanítás, amit Soeur Marie is teljes szívvel-lélekkel vallott: " Igyekezzetek szeretettel, gyöngéd és szelíd kézzel vonzani a gyermekeket (...)Többet fogtok elérni a szeretet tanúságtételével és szívélyességével, mint szigorúsággal (...) Emléke legyen áldott!

2020. október 13.

A 12.F búcsúja Gergely Matyitól

A 12.F búcsúja  Gergely Matyitól

A 12.F osztály diákjai megrendítő megemlékezéssel vettek búcsút a csütörtökön tragikus hirtelenséggel eltávozott osztálytársuktól. Matyi arcképe elé égő gyertyákat, mécseseket, virágokat helyeztek, és megható, őszinte szavakkal, illetve Kosztolányi Dezső verssoraival köszöntek el tőle örökre. Az iskola igazgatói, tanárai és több diákja is lerótta kegyeletét az iskolaudvar kápolnája előtt kialakított emlékhely előtt.

„Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él
s mint fán se nő egyforma-két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.” (Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd)2020. október 12.

Részvétnyilvánítás

Részvétnyilvánítás

Mély megdöbbenéssel értesültünk szeretett diákunk, Gergely Mátyás hirtelen és tragikus haláláról. Drága Matyi! Fájdalommal vesszük tudomásul, hogy úgy döntöttél, egy jobb és tisztább világot választasz, és itt hagytál bennünket. Nehezen hisszük el, hogy nem látjuk többé kedves mosolyod, nem lesz alkalmunk többé beszélgetni veled.

„Többé soha / nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya. / Szegény a forgandó, tündér szerencse, /hogy e csodát újólag megteremtse.” (Kosztolányi Dezső)

Reméljük, hogy nyugalomra találsz ott, abban a másik világban. Mindig szeretettel fogunk Rád emlékezni, és nem felejtünk el soha!

Az Ady Endre Elméleti Líceum közössége őszinte részvétét fejezi ki a fájdalomtól megtört családnak.2020. október 12.

Hőseink emlékére

Hőseink emlékére Október 12-én, hétfőn 14 órakor megemlékezésre került sor a Szent László templom falán elhelyezett emléktáblánál. Iskolánk képviseletében Apáti Tímea történelem tanárnő vett részt a rendezvényen, és koszorút helyezett el, fejet hajtva az 1944 októberében mártírhalált halt 12 Bihar megyei és nagyváradi katona hősies tette előtt, mellyel megakadályozták a Körös-híd felrobbantását.
© 2016 Ady Endre Líceum Nagyvárad