PROIECT EDUCATIV - EDUCAȚIA PRIVIND HOLOCAUSTUL ȘI DREPTURILE OMULUI

2023. március 16.

Proiectul educativ - EDUCAȚIA PRIVIND HOLOCAUSTUL ȘI DREPTURILE OMULUI a beneficiat și în acest an de finanțare de la Fundația TOLI - The Olga Lengyel Institute for Holocaust Studies and Human Rights, New York, prin programul de minigranturi.

În cadrul proiectului nostru am abordat istoria evreilor orădeni şi Holocaustului într-o manieră interdisciplinară, interculturală, globală integrată şi contextuală, la nivel naţional, regional, european şi internaţional, cu perspective de tip istoric, literar-artistic, psihologic, teologic, etic, sociologic, pedagogic, ş.a.

Holocaustul reprezintă un capitol trist de istorie pe care tinerii de astăzi, viitori cetăţeni ai unei Europe democratice, lipsită de prejudecăţile xenofobe şi rasiale, trebuie să-l înveţe încă de pe băncile şcolii. Numai cunoscând un asemenea capitol, faptele de atunci nu se mai pot repeta. Holocaustul este o lecție despre trecut   pentru   generațiile   prezente   și   viitoare.

În cadrul acestui proiect scopul nostru a urmărit dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de istoria locală, cultura naţională și universală. Valorificarea achiziţiilor pentru educaţia intelectuală, estetică şi culturală. Formarea de abilităţi şi instrumente de comunicare interculturală. Valorificarea formativă a istoriei şi literaturii în vederea antrenării gândirii și respectării adevărului, a obiectivităţii, a dezvoltării spiritului critic. Participarea activă şi conştientă la promovarea şi ocrotirea valorilor sociale, culturale ce aparţin individului, comunităţii şi umanităţii, educație pentru drepturile omului.

Activitățile proiectului au fost multiple precum: vizite la muzee, organizarea de expoziții de planșe și desene, ateliere de lucru, mese rotunde, realizarea de portofolii, workshopuri,etc pe următoarele teme:

- Comemorarea victimelor Holocaustului din România pe 9 octombrie;

- Atelier de lucru -  Simboluri iudaice;

- Plimbare istorică prin Oradea - identificarea și oferirea de informații istorico-culturale privind cele mai importante imobile evreiești orădene

-  Declaraţia universala a drepturilor omului (10 decembrie 1948)- masă rotundă

- Vizitarea Muzeului Istoriei Evreilor din Oradea

- Ziua Internaţională a Comemorării Victimelor Holocaustului, expoziție de desene și planșe

- Holocaustul în memorialistică – masă rotundă

- Vizită istorică la Sinagoga Neologă Sion din Oradea,

- Comemorarea Evei Heyman la statuia realizată în amintirea copiilor evrei deportaţi din Oradea în mai și iunie 1944, amplasată în Parcul Bălcescu

- Workshop – Tradiții și obiceiuri iudaice

- Vizitarea Casei Darvas

- Realizarea de portofolii tematice privind Istoria evreilor din Oradea, prezentat în cadrul mesei rotunde, etc.

În cadrul programului de minigrand TOLI biblioteca școlii noastre s-a îmbogățit cu 17 cărți toate având tema Holocaustului.

Proiectul EDUCAȚIA PRIVIND HOLOCAUSTUL ȘI DREPTURILE OMULUI a contribuit la aprofundarea cunoștințelor elevilor noștrii despre Holocaust și respectarea libertăților drepturilor omului, indiferent de religie, etnie, categorie socială, profesie, apartenență politică, etc. Studierea Holocaustului subliniază faptul că genocidul este, mai degrabă, un proces care poate fi contracarat și chiar oprit, decât un eveniment spontan sau inevitabil.

Cercetarea istoriei Holocaustului poate ilustra rolurile factorilor istorici, sociali, religioși, politici și economici în procesul de erodare și dezintegrare a valorilor democratice și a drepturilor omului. Studierea Holocaustului îi poate ajuta pe elevi să înțeleagă mecanismele și procesele care conduc la genocid, ceea ce, la rândul său, poate încuraja o reflecție cu privire la importanța statului de drept și a instituțiilor democratice.

Educația despre Holocaust reprezintă o oportunitate de a descoperi și analiza acțiunile și deciziile luate (sau care nu au fost luate) de un spectru larg de persoane în perioada prefigurării crizei. Educația cu privire la Holocaust poate să le ofere elevilor competențele necesare pentru a interpreta și evalua critic manifestările culturale și reprezentările acestui eveniment, reducând, astfel, riscul de a fi manipulați.

Coordonatorul proiectului: prof. Ardelean Klementina.
Zöld hét


Órarend 


Ady 250


 

Egy polc, egy könyv

A könyvtáros ajánlata

"...nem is lehetünk más célra ebben az életben, mint hogy megismerjünk mindent, amennyire lehetséges: a tarka és zegzugos világot, a megbocsátandó embereket, az egymásra morgó népeket; s amikor mindent megismertünk, amennyire lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol otthon lehetünk." Tamási Áron  

© 2016 Ady Endre Líceum Nagyvárad