Elballagtak az Ady Endre líceum végzős diákjai

2023. május 27.

Szülők, rokonok, barátok és ismerősök várták május 27-én, szombaton délelőtt, hogy az Ady Endre Elméleti Líceum végzős osztályai kilépjenek az iskola kapuján, hogy a Fő utcán felvonulva kezdődjék el a felnőtté válás folyamatában jelképes esemény, a ballagási ünnepség. 

A virágokkal, ballagási ajándékokkal érkezők kedélyes beszélgetését a Gaudeamus igitur felcsendülése szakította félbe, mikor az öt ballagó osztály, osztályfőnökeik és tanáraikkal közösen elindultak a sétáló utcán, végig énekelve, majd az iskolába visszatérve a már felújított folyosókon is végighaladtak, így búcsúzva az iskolától is. Az udvarra érkezve a tizenegyedikes diákok sorfala között vonultak be a tanintézmény sportpályájára, ami zsúfolásig megtelt a családtagokkal, barátokkal, ismerősökkel.

Ünnepi beszédek
A ballagási ünnepség a tanintézmény zászlajának ünnepélyes átadásával kezdődött el, majd az egybegyűlteket Vad Márta, az iskola igazgatója köszöntötte, kiemelve, hogy a ballagás nem csak a végzősök számára fontos esemény, hanem a pedagógusoknak is. Elmondta, az elmúlt négy év eseménydús volt, hiszen a diákok életébe beleszólt a pandémia, alkalmazkodniuk kellett az online oktatáshoz, majd miután visszatértek az iskola falai közé, akkor a felújításokhoz, és az ezzel járó folyamatos költözésekhez. Az utolsó iskolai heteikre is jutott tanulnivaló bőven a való életről, megtudhatták „mit jelent kiállni a véleményünk, a közösség mellett, mit jelent vállalni a nehézségeket, mit jelent igazán pedagógusnak lenni” – utalva a hét elején kezdődő tanügyi sztrájkra.

A továbbiakban a meghívottak tolmácsolták ünnepi gondolataikat. Szabó Ödön parlamenti képviselő beszédében kiemelte, hogy az elmúlt három-négy év megtanította a diákokat harcolni, utalva szintén a világjárványra, az online tanulásra. Kiemelte, hogy az életben nem szégyen köszönetet mondani, főként a szülőknek, akik lehetővé tették, hogy bármilyen nehézség árán, de az Adyban tanulhassanak, valamint a pedagógusoknak, akik arra törekedtek a legnehezebb helyzetekben is, hogy felkészülten vághassanak neki az életnek. Zárásként hozzátette, hogy a tanulók próbáljanak boldogak lenni, és figyeljenek a belső békére és arra, hogy egymással is békében tudjanak élni.
Orosz Roland atya, a római katolikus püspökség részéről kiemelte, hogy „Nem kell és nem is lehet mindent tudni, de kell tudni reflektálni, a kulisszák mögé kell látni, mindig a realitás talaján megmaradva”, majd Böcskei László megyéspüspök szívélyes üdvözletével kívánt a végzősöknek sok sikert az életben. Filep Attila bihari esperes, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület részéről kifejtette, hogy az ismeretlen, a nagybetűs élet előtt álló fiataloknak Isten segítségével és Őt követve lesz erejük, hogy szembenézzenek a nehézségekkel.

Popper Enikő a szülőbizottság nevében köszöntötte a ballagókat, kiemelve, hogy a gyermekeik életében fontos eseményen a szülők és nagyszülők szíve is összeszorul, hiszen gondolatban végigélik az elmúlt 18 évet, attól kezdve, hogy karonülő csecsemők voltak a most már szinte felnőtt gyermekük. A továbbiakban felelevenítette azokat az eseményeket, amelyeket a szülői közösség élt át az elmúlt években. Ballagó diáktársait Illés Jázmin tizenegyedikes diák búcsúztatta, míg a tizenkettedikes diákok részéről Rázmán Attila Botond búcsúzott évfolyamtársaitól és az alsóbb tagozatosoktól nem szokványos, eredeti hangvételű beszédével, majd a 12 évfolyam egyik kiemelkedően eredményes diákja, Bodnár Mónika Brigitta is megosztotta ünnepi gondolatait. A beszédeket követően az iskola kulcsának ünnepélyes átadása következett.

Elismerések
Végezetül az elismerések átadása következett. Vad Márta tudatta, hogy a most lezáruló tanévben a 132 végzős közül tizenegyen színtízessel végeztek. Továbbá két diák is átvehette az évfolyamelsőnek kijáró elismerést, hiszen Guba Áron Máté és Varga Zoltán színtízessel végezték el a négy évet. Az évfolyam második Bodnár Mónika Brigitta lett 9,99-es átlaggal, a harmadik helyen pedig ketten végeztek, Kovács Kinga Kendra és Molnár Dávid Csongor 9,97-es négyéves átlagot ért el. Rendkívüli igazgatói elismerésben részesült Bodnár Mónika Brigitta, Rázmán Attila Botond, Kozma Kincső, valamint Toth Ferencz, aki a „bentlakás lelke, mozgató rugója volt.” Elismerést nyújtottak át a reprezentatív szülői bizottságtól búcsúzó szülőknek, valamint a végzős diákok osztályfőnökeinek, Tóth Mártának (XII.A), Kozma Évának (XII.C), Báthori Évának (XII.D), Hanesz Annamáriának (XII.E) és Kajántó Juditnak (XII.F) is. Az ünnepséget rövid műsor zárta, majd felcsendültek a Szózat hangjai, ezt követően pedig a végzősök közös éneklést követően engedték el az addig a kezükben tartott léggömböket.

P. Nagy Noémi

Fotó: Ady + Alexandru Nițescu
Zöld hét


Órarend 


Ady 250


 

Egy polc, egy könyv

A könyvtáros ajánlata

"...nem is lehetünk más célra ebben az életben, mint hogy megismerjünk mindent, amennyire lehetséges: a tarka és zegzugos világot, a megbocsátandó embereket, az egymásra morgó népeket; s amikor mindent megismertünk, amennyire lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol otthon lehetünk." Tamási Áron  

© 2016 Ady Endre Líceum Nagyvárad