Elballagtak az Ady-líceum diákjai

2024. június 08.

Valamivel több mint százharminc diák vett búcsút a szombat délelőtti ballagási ünnepségen a nagyváradi Ady Endre Líceumtól.

A nagyváradi Ady Endre Líceumban szombaton délelőtt csendült fel a tizenkettedikes diákok számára az utolsó kicsengetés, az osztályok egymás után sorban haladva végig ballagtak az iskolán, majd a Fő utcán haladva visszatértek az iskola épületébe, ahonnan a suli udvarára érkeztek végül. Itt a verőfényes időben zászlóátadással vette kezdetét a búcsúztatási ünnepség. Elsőként Vad Márta igazgató mondott beszédet a diákokból, szülőkből, rokonokból, barátokból álló népes hallgatóság előtt, azt kívánva a végzős tanulóknak, hogy „ne éljetek meg soha nehéz éveket, maradjatok együtt, az iskola pedig mindig visszavár”. Cseke Attila szenátor beszédében kifejtette, hogy a mai nap ünnep a családok, az iskola és a város életében is, mert „egy újabb nemzedéket sikerült felruházni azzal a tudással, mellyel ez az iskola rendelkezik”, illetve azért, mert „ezzel a ballagással egy újabb nemzedéket adunk tovább Várad magyarságának”. Végezetül azt kívánta a végzős diákoknak: „ne felejtsétek el soha a gyökereket, Várad városát, Szent László örökségét, a 900 éves magyar múltat, és azt se feledjétek, hogy egy több mint 250 éves épületben tanulhattatok. Hiszem, hogy ezek a gyökerek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az előttetek álló életutatok sikeres legyen”. Pető Dalma önkormányzati képviselő felidézte azt, hogy a végzős diákok a világjárvány kellős közepén, sajátos, a mindennapokat megnehezítő körülmények között kezdték el a kilencedik osztályt: „hosszú ideig kényszerültetek távol maradni az iskolától, az online tanítás pedig megfosztott benneteket a mindennapi személyes találkozástól. (...) De az elmúlt két év remélem részben kárpótolt benneteket, kellő tudással gazdagodtatok”. Pető Dalma kiemelte azt is, hogy az iskola „az életre készít fel: gondolkozni, érezni, megítélni, választani, dönteni tanít a tantárgyakon és a tanár személyiségén keresztül, még akkor is, ha a tantárgy nem válik a kedvencünkké. Legyetek sikeresek életpályátokon, találjátok meg az egyensúlyt a munka és a család között, küzdjetek céljaitokért, vágyaitokért. Ne feledkezzetek meg soha arról, hogy egy közösséghez tartoztok, amelyik számít rátok”.

 

Beszédek

Pálos István székesegyházi kanonok Böcskei László nagyváradi egyházmegyei püspök üdvözletét tolmácsolta a diákoknak, többek között kiemelve azt, hogy bár a szabadság szent dolog, de mégsem azt csináljuk, amit akarunk, hanem azt, ami az életfeladatunk, a küldetésünk. „Mi nem önmagunkért vagyunk ezen a világon, hanem azokért, akiket ránk bízott az élet”. Herakleitosz nyomán a gondolat, a szó és a tett egységének a fontosságára hívta fel a figyelmet. Módi József, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület katekétikai előadójaként és szülőként is felszólalva bátorságot és erőt kívánt a fiataloknak az előttük álló élethez, és a 90 zsoltár üzenetét hangsúlyozva azt tanácsolta a tizenkettedikeseknek: „Istenben bízzatok”. Hangsúlyozta: „Lesznek olyan mérföldkövek az életetekben, amelyek meghtárzzák majd azt, hogy milyen irányban haladtok majd tovább, lesznek szakadékok, amelyeken át kell jutnotok. Merjetek azokkal a kihívásokkal szembenézni, amelyeket ti kell, hogy megharcoljatok” - fogalmazott. Beszédet mondott még Popper Enikő a szülőbizottság elnöke, aki azzal jótanáccsal látta el a diákokat, hogy: „Ne a külsőségket gyűjtsétek, ne a pénzhajhászatot, hanem az igazán fontos dolgokat, a szeretetet, mások elfogadását, türelmet, és akkor este amikor lefeküsztök, nem fáradtság és elkeseredés lesz a lelketekben, hanem nyugalom és béke”. Majd a tizenegyedik osztályosok nevében Orbán Eszter búcsúztatta a végzős diákokat, ezt követően a tizenkettedikesek nevében Dénes Eszter búcsúzott diáktársaitól és az itt maradóktól. A Zabhegyező gyermekanimátorok nevében Balla Johanna búcsúzott a Zabhegyezők lelkes csapatától.

 

Díjazások

Az iskola kulcsának jelképes átadás után a legkiválóbb tanulók díjazása következett. Vad Márta elmondta, hogy a 2023-24-es tanévben 132 végzős diája volt az iskolának, közülük négyen színtizessel végeztek, 9-es feletti átlagot ért el 95 diák, 8-as feletti átlaggal pedig 28 tanuló végzett. A négy éves átlagokat figyelembe véve két színtízes tanuló lett évfolyamelső: Blaskó Nóra és Csákányi Zita-Tünde. Évfolyam-másodikok lettek Ambrus Kinga-Orsolya és Székely Renáta-Dalma, míg Kovács Rebeka évfolyam-harmadikként zárta középiskolai tanulmányait. Kiosztották a rendkívüli igazgatói elismeréseket, és jutalmazták azokat a szülőket is, akik sokat segítettek az iskolának, és gyermekük most végzett. Köszöntötték a végzős osztályok osztályfőnökeit is, köztük az idén nyugdíjba vonuló Nagy Zoltánt, aki 43 éven át tanított az Ady Endre Líceumban. Rövid műsor, majd a Szózat és a végzősök dalának felcsendülése után a tizenkettedikesek elengedték az addig a kezükben tartott lufikat, ezzel jelképesen is kifejezték azt, hogy kirepülnek az iskol falai közül, és immár önállóan, saját útjukat járják.

Pap István

 

A beszámoló forrása: https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2024/06/elballagtak-az-ady-liceum-diakjai
Zöld hét


Órarend 


Ady 250


 

Egy polc, egy könyv

A könyvtáros ajánlata

"...nem is lehetünk más célra ebben az életben, mint hogy megismerjünk mindent, amennyire lehetséges: a tarka és zegzugos világot, a megbocsátandó embereket, az egymásra morgó népeket; s amikor mindent megismertünk, amennyire lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol otthon lehetünk." Tamási Áron  

© 2016 Ady Endre Líceum Nagyvárad