Vitakör

A Protagorász vitakör és az EDE

Az Ady Endre Elméleti Líceum vitaköre 1995-ben alakult Protagorász néven, s rövidesen megalakult az Erdélyi Disputa Egyesület is, mely magába foglalta az Erdély-szerte, a többi városban alakult vitaköröket is.

A Protagorász vitakör célja megegyezik az egyesület céljával, mely nem más, mint a fiatalok felkészítése az eredményes társadalmi szereplésre a meggyőzéshez és érdekérvényesítéshez nélkülözhetetlen készségek kialakítása által, mint amilyenek a nyilvános beszéd, érvelés, cáfolás, logikai elemzés. A disputa, mint tevékenység, ugyanakkor nem csak bizonyos készségek fejlesztéséhez járul hozzá, hanem segíti a diákokat értékorientációjukban is: igazi vita nem alakulhat ki a nyitottság, tolerancia, demokrácia értékei nélkül.

A Protagorász vitakör Facebook oldala a ProtAgóra nevet viseli.

Az Erdélyi Disputa Egyesület rendszeresen szervez programokat fiatalok számára: érvelési és kommunikációs tréningeket, bemutató vitákat, keresztasztal beszélgetéseket, vitaversenyeket.

Az egyesület teljesen önkéntes alapon működik, a benne dolgozó instruktorok, trénerek, szervezők, vitabírók lelkesedéséből és hivatástudatából táplálkozik.

Az egyesületben nagy a mobilitás, mivel minden évben az érettségizett diákok nagy része megszünteti vitakörös tevékenységét.

Az egyesület rendelkezik egy erőforrásközponttal (Vitakuckó), amely egyrészt adminisztratív központként, másrészt információs központként működik. A nagyváradi Ady-líceum bérmentesen bocsátott rendelkezésünkre egy termet, ahol a Vitakuckó működik.

 

A vitakörökről

A disputa egy interaktív tanítási módszer, amely fejleszti a fiatalok beszéd és érvelési készségét, felkészíti arra, hogy aktív résztvevőkként szerepeljenek a társadalmi párbeszédben. A disputa nagyon hasznos módja a nyilvánosság előtti beszéd gyakorlásának, így a magyar nyelv szabad gyakorlásának is.

Vitakörökön a diákok kommunikációs, gondolkodásfejlesztő és egyéb játékokat, valamint a versenyszerű disputát gyakorolják.

Az érveléstechnika segítséget nyújt elsajátítani a higgadt, tényeken és észérveken alapuló érvelést, az értelmes mérlegelést, az elvekre és racionális alapokra való odafigyelést, az előítéletes gondolkodás elkerülését, az önmagukkal szembeni értelmi igényességet.

A disputa lényege, hogy az állító, illetve a tagadó csapat szigorú szabályok szerint felépített beszédekkel kell meggyőzze a bírót a vitatémát képező állítás helyességéről vagy helytelenségéről. A diákok ennek segítségével sajátítják el a demokratikus társadalmakban nélkülözhetetlen érvelő párbeszéd alapelemeit, mint amilyenek az alapos kutatás, kritikus gondolkodás, önálló véleményalkotás, érvelés, cáfolás; és fejlesztik a nyilvános beszédhez szükséges képességeiket: strukturálás, gyors reagálás, aktív hallgatás, kifejező és szép stílus, retorikai elemek beépítése. A disputa a demokrácia fő értékeit – nyitottság, tolerancia, felelősségvállalás – is tudatosítja, tapasztalataink szerint nemcsak művelőiben, de már puszta szemlélőiben is.2020. június 16.

Hunyadi1456 – Halhatatlan hős születik

Hunyadi1456 – Halhatatlan hős születik A versenyre 2019 szeptemberében nevezett a XI. A osztálya egy Hunyadi Jánosról szóló 15 oldalas esszével, melyet Holló Blanka jegyzett, s nagyon örültünk, amikor bekerültünk a játékba. A játék során minden fordulóból tovább kellett jutnunk történelmi események utáni nyomozással, feladatmegoldásokkal, animáció- és filmkészítéssel stb. A hatodik forduló után dőlt el, melyik három csapat kerül a döntőbe. A döntőt, az eredetileg elképzeltekkel ellentétben, online tartották 2020 június 5-én. Nagyon örültünk, hogy csapatunk a második helyen végzett, hiszen a Kárpát-medence bármely iskolájának csapata nyerhette volna.

2019. november 05.

Vitabemutató a kilencedikes diákok számára

Vitabemutató a kilencedikes diákok számára A vitabemutató során, melyre 2019. október 7-én került sor, a kilencedikes diákok Karl Popper-vitát láthattak. Az idei tételmondat: A partizás a diákélet szerves része. Az állító és tagadó csapatok egyaránt helytálltak, a nézők nem mindennapi vitának lehettek szem- és fültanúi.

2019. január 02.

Vitaszilveszter

Vitaszilveszter

2019. január 2-án este 8 órától került sor a minden évben megszervezett vitaszilveszterre. 

Az eseményre iskolánk jelenlegi és volt vitakörösei is hivatalosak voltak. Az egyik - 2015-ben elballagott - vitakörösünk így fogalmazott az esemény kapcsán: "Az idei vitaszilveszter megint bizonyította, hogy érdemes visszajárnunk az iskolába."2018. december 12.

Hajdúböszörményi disputások Nagyváradon

Hajdúböszörményi disputások Nagyváradon

2018. december 7-én az adys vitakörösök disputa-napot szerveztek a hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium diákjaival. A barátságos mérkőzések a nagyváradi Ady Endre Líceumban zajlottak Karl Popper formátumban, témájuk "A reál tantárgyak fontosabbak, mint a humán tantárgyak" volt. 

 2018. október 11.

Bemutató-vita a IX.-eseknek

Bemutató-vita a IX.-eseknek

2018. október 11-én a nagyváradi Ady Endre Líceum 99-es termében 7 vitakörös vitabemutatót tartott az újonnan érkezett IX.-es tanulóknak. 

Az idei év bemutató vitájának tételmondata “Óvszer-automatákat kellene telepíteni az iskolák területére.” volt. Annak ellenére, hogy a téma tabunak számít, diákjaink megtörték a jeget és nyíltan beszéltek róla. Rengeteg elgondolkodtató érvet és ellenérvet hallhattunk az állító, illetve a tagadó csapat részéről is. A közönség érdeklődve hallgatta a bemutatót, ízelítőt kapva a Karl Popper vitaformátumban történő disputázásból.

A vitások idén is ügyesen utánaolvastak a tételmondathoz kapcsolódó tényeknek és bizonyítékokat találtak annak alátámasztására és cáfolására is.2018. február 15.

Vitaszülinap 2018

Vitaszülinap 2018

2018. február 15-én, délután megünnepeltük a vitakör huszonharmadik születésnapját. 

Sokan összegyűltünk játszani, tortázni és beszélgetni. Nemcsak jelenlegi diákok voltak jelen mind a négy évfolyamból, hanem az évről évre „hazatérő” öregdiákok is visszajöttek  egy kicsit társasozni, tanulni és ismerkedni a mostaniakkal. Horváth Gizella, a vitakör alapítója  is betért hozzánk.

Mint mindig, most is nagyon jó volt a hangulat, idén például megtudtuk egymásról, hogy "ki mit csinált legelőször életében a legutóbb". Remélem, a jövőben is ennyien gyűlünk össze!

Ahogy egy diák fogalmazott: Remélem jövőre is hasonló lesz, mert a jó társaság és a finom torta nagyon csábító! Már most várjuk a következőt!2017. október 08.

Vitabemutató IX. osztályosoknak

A vitakör tagjai Karl Popper-formátumú vitával köszöntik azokat a IX. osztályos diákokat, akik szeretnének az idei tanévben vitakörre járni. A kilencedikesek közül osztályonként 10 diák vehet részt a bemutatón előzetes jelentkezés alapján, október 11-én, szerdán 7. órában az olvasóteremben. Jelentkezni Domján Katalin tanárnőnél lehet.2017. március 17.

Vitaszülinap

Vitaszülinap

2017. február 15-én iskolánk Protagorász vitaköre működésének 22. évét töltötte. A vitakör hivatalosan 1995. február 14-én alakult Horváth Gizella tanárnő vezetésével. Ezt azóta minden évben megünnepeljük volt és jelenlegi vitásaink körében.2017. február 09.

Vitafórum a hajdúböszörményi és debreceni vitásokkal

Vitafórum a hajdúböszörményi és debreceni vitásokkal

2017. február 9-én iskolánk Protagorász vitakörének néhány diákja a hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium meghívására részt vett a debreceni  Fazekas Mihály Gimnázium tanulóival együtt az általuk szervezett vitafórumon.2016. szeptember 01.

Vitakör 2015-2016-ban

Vitakör 2015-2016-ban A vitakör tevékenységei  képekben a 2015-2016-os tanévben

2016. március 16.

Vitázz másképp, vitázz az Adysokkal!

Iskolánk vitakörének tagjai rendhagyó körülmények között találkozhattak határon túli vitakörösökkel. Egy mostanában napirenden lévő témáról folyatott vitát a nagyváradi és a hajdúböszörményi csapat, szervezett keretek között. A rövid ismerkedést disputa követte. A vita tételmondata a következő állítás volt, ami mellett állító és tagadó érveket igyekezett felsorakoztatni a két fél: A nő és a férfi egyenlő az európai társadalomban. Kidolgozott beszédek, ügyes kérdések és helytálló válasz


© 2016 Ady Endre Líceum Nagyvárad